background

רמת גן - 6X6 יחידים חלוקה ל3 קבוצות של 6 שחקנים 🌕 ניתן לרכוש כרטיסיה לרמתגן: 🌕 10 משחקים ב440שח בתשלום מראש 🌕 5 משחקים ב220שח בתשלום מראש הקונספט במשחקי ה6על6: ⚽ רשימה ל18 שחקנים- ⚽ 3 קבוצות שאנחנו בונים מהנרשמים ⚽ כל משחק עד 2 גולים או 8 דקות ⚽ יש תקנון מורחב מתחת לשאלות נוספות ניתן לפנות בווטסאפ למספר 0549733105 ⚽ תקנון בסיסי כדורגל שישיות Topsoccer 1. זמן משחק - 8 דקות או 2 שערים, הראשון מביניהם. 2. במקרה של תיקו לאחר 8 דקות תינתן הארכה של 2 דקות במתכונת של שער זהב, גם אם התוצאה 0:0. 3. התקפה אחרונה מוכרזת בתום 8 דקות רק כשיש קבוצה בפיגור וכשהכדור אצלה 4.. במקרה של תיקו בתום 10 דקות ייבעטו שני פנדלים לכל קבוצה ולאחר מכן פנדל לכל קבוצה עד הכרעה. הפנדלים ייבעט ממקום שייקבע ע"י מנהל האירוע באם אין סימון במגרש. 5. גליצ'ים אסורים אלא אם מדובר בהצלת כדור כשאין שחקן יריב בסביבה. 6. הוצאות חוץ ברגל 7. מנהל האירוע לוקח זמנים ומכריע רק במחלוקות ואין לערער על החלטתו גם אם נראית שגויה. 8. הזמן עוצר רק כשהכדור עף מחוץ לתחומי המגרש או כאשר שחקן נפצע ובכל מצב אחר לשיקול דעתו של מנהל האירוע. 9. במידה ויש קבוצה שיש בה כמה חזקים שמנצחת בקלות, ניתנת למנהל האירוע האפשרות לעצור את הפעילות ולחלק את הכוחות מחדש כך שיהיו שוויוניים ככל האפשר. 10. בכל מצב שבו לקבוצה חסר שחקן - ייכנס שחקן מבחוץ ברמה השקולה לזו של השחקן שיצא (בין אם באופן זמני ובין אם להמשך הערב) 11. כל מחלוקת אחרת שלא הוזכרה לעיל נתונה לשיקול דעתו של מנהל האירוע. 12. סגירת תשלום לפני תחילת האירוע. שחקן שלא יסדיר תשלום לפני האירוע לא יורשה לשחק. כל אלימות מכל סוג שהיא אסורה בתכלית האיסור. שחקן שיקלל, יתפרע וינקוט באלימות יורחק לצמיתות אנא שימרו על נקיון המתקן. חל איסור לעשן בשטח המגרש לא בכל המקומות יש קולר, אנא דאגו לעצמכם לשתיה מראש ★זיכרו - באים קודם ליהנות ואחר כך לנצח. שחקו כדורגל הוגן וכבדו את החברים שלכם★